elmex® PROFESSIONAL Opti-namel

elmex® PROFESSIONAL
Opti-namel - tekninen artikkeli

In vivo -eroosiotutkimus, joka osoittaa tinakloridin, amiinifluoridin ja natriumfluoridin tehon.

Oikea diagnoosi ja varhainen ehkäisy voivat torjua hampaiden eroosion aiheuttamia korjaamattomia vahinkoja. Prof. Dr. Cornelia Frese, Heidelbergin yliopistollisen sairaalan suu-, hammas- ja leukasairauksien klinikan konservatiivisen hammaslääketieteen poliklinikalta tutki tinakloridia, amiinifluoridia ja natriumfluoridia sisältävän hammastahnan ja suuveden ehkäisevää vaikutusta neljän vuoden satunnaistetussa kontrolloidussa in vivo tutkimuksessa (RCT) [1].

BEWE-arviointijärjestelmä (Basic Erosive Wear Examination) toimi hampaiden eroosion arvioinnin perustana. Tutkimuksessa selvitettiin, oliko tinakloridia, amiinifluoridia ja natriumfluoridia sisältävän hammastahnan ja suuveden rutiininomaisella kotikäytöllä ennaltaehkäisevää vaikutusta suun terveyteen. Tutkimus tehtiin neljän vuoden seurantajaksolla.

Pienempi BEWE-arvo

Analyysi osoitti selvästi positiivisen vaikutuksen tutkituilla tuotteilla. Elmex® PROFESSIONAL Opti-namel - suunhoitojärjestelmän käyttö johti koko ajan alhaisempaan BEWE-arvoon verrattuna kontrolliryhmään. Vain kahden vuoden jälkeen tämä oli keskimäärin 17,6 prosenttia pienempi. Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä tutkimus on ensimmäinen, joka osoittaa tinakloridin, amiinifluoridin ja natriumfluoridin vaikuttavien aineiden yhdistelmän sisältävien suuhygieniatuotteiden mahdollisen ehkäisevän vaikutuksia jotka altistavat hampaiden eroosiolle. Tämä aktiivisten ainesosien yhdistelmä löytyy myös elmex® PROFESSIONAL Opti-namel -teknologiasta.

Tässä video miten se toimii:

Eroosio – oikea-aikainen diagnoosi on tärkeää

Eroosioprosessin aikana potilaat menettävät hampaan rakennetta vahvojen happojen vaikutuksesta. Syitä on monenlaisia, syynä voivat olla esimerkiksi tietyt ruokailutottumukset. Terveellinenkin ruokavalio voi vahingoittaa hammaskiillettä. Lisäksi tiettyjen lääkkeiden käyttö, vähentynyt syljeneritys tai sairaudet, kuten refluksi, voivat laukaista. Seuraukset ovat joskus erilaisia: jotkut potilaat ovat tyytymättömiä hampaidensa ulkonäköön, toiset voivat pureskella ja syödä vain rajoitetusti, ja toiset kärsivät vihlontakipuherkistä hampaista. Oikea-aikainen ja oikea diagnoosi on joka tapauksessa tärkeää, koska alkuvaihe on oireeton.

[1] Frese C, et al., Tinafluoridia ja amiinifluoridia sisältävien suuhygieniatuotteiden kliininen vaikutus: 4 vuoden satunnaistettu kontrolloitu pilottitutkimus, Sci Rep 2019; 7681(9):1-10.